Slovník pojmov

AJAX

AJAX je skratka anglického Asynchronous Javascript And XML. Je to spôsob využitia JavaScriptu na načítanie údajov bez nutnosti opätovného načítania webovej stránky prostredníctvom HTTP protokolu.

CMS

CMS je skratka anglického Content Management System. Ide o systémy slúžiace na tvorbu a správu obsahu a sú známe aj pod pojmom Redakčné systémy.

Copywriting

Copywriting je obor zaoberajúci sa tvorbou textov propagujúcich nejaký subjekt alebo myšlienku.

CSS

CSS je skratka anglického Cascading Style Sheets. Ide o mechanizmus slúžiaci na vizuálne formátovanie webových dokumentov. Výhodou je, že umožňuje oddeliť samotný obsah stránok od vzhľadu. Vďaka tomu je možné vzhľad zmeniť bez toho, aby bolo potrebné zasahovať aj do obsahu stránok.

HTML

HTML je skratka anglického HyperText Markup Language. Ide o značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači.

Landing page

V online marketingu sa pod pojmom Landing page myslí stránka, ktorá sa zobrazí po tom, ako návštevník klikne na reklamu.

OpenID

OpenID je otvorený a decentralizovaný štandard využívaný na autentifikáciu používateľov. Umožňuje využívať jednu identitu na prihlasovanie do viacerých služieb, resp. portálov.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Ide o proces optimalizácie stránok s cieľom zvýšiť objem a relevanciu návštevnosti z vyhľadávačov. Tento proces sa tiež označuje skratkou SEO z anglického Search Engine Optimization.

SEM

SEM je skratka anglického Search Engine Marketing. Ide o typ internetového marketingu, pri ktorom sa reklamy zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávačov.

PageRank

PageRank je hodnota, ktorú Google priraďuje každej stránke, ktorá sa nachádza v jeho indexe. Vyjadruje dôležitosť stránky a ovplyvňuje pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Hodnota sa pohybuje na stupnici od 1 po 10 (čím vyššia hodnota tým lepšie). Aktuálnu hodnotu Page Ranku vašich stránok si viete overiť napr. prostredníctvom tohto nástroja.

PPC

PPC z anglického Pay Per Click predstavuje model platby za interntovú reklamu, ktorý spočíva v platbe za jednotlivé kliknutia na reklamu.

Použiteľnosť

Použiteľnosť sleduje, či sú stránky jednoducho a intuitívne ovládateľné a či je web pre návštevníka zrozumiteľný a prehľadný. Správna miera použiteľnosti je dôležitá na to, aby návštevník na stránke našiel presne to, čo hľadá.

Prístupnosť

Vo všeobecnosti, prístupnosť je stav, keď subjekt nekladie pri používaní svojim používateľom žiadne zásadné prekážky.

RSS

RSS je skratka anglického Really Simple Syndication. Zväčša slúži na zverejňovanie noviniek prípadne iného obsahu v štruktúrovanej podobe.

Spam

Spam je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa zväčša s reklamným obsahom. Je to spôsob zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu.

WYSIWYG

WYSIWYG je skratka anglického What You See Is What You Get. Často sa používa v spojení WYSIWYG editor, čo predstavuje textový editor, v ktorom môže používateľ jenoduchým spôsobom formátovať obsah.

XML

XML znamená eXtensible Markup Language a možňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov.